Me Ryövärissä teemme vain feminististä sisältöä.

Työskentelemme projektien kanssa, jotka allekirjoittavat arvot ihmisyyden, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Feminismi on meille näkökulma kaikkeen tekemiseen, ei aihe itsessään.

Uskomme, että työ kuin työ on mahdollista tehdä feministisiä periaatteita kunnioittaen. Olemme myös sitoutuneet edistämään niitä kirjoittajia ja tarinoita, jotka ovat tällä hetkellä kulttuurissamme aliedustettuina.

Ota yhteyttä jos tarvitset tulevaisuuden tekijää.